ULGA NA PROTOTYP

Ulga na prototyp to rozszerzenie już obowiązującej ulgi badawczo – rozwojowej, przy czym dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Oznacza to, że produkcja musi być związana z prowadzoną przez podatnika działalnością B+R.

Ustawodawca kieruje ją do firm pracujących nad nowym produktem dotychczas niefunkcjonującym na rynku, który jest innowacyjny w skali przedsiębiorstwa i ma na celu rozwinięcie jego oferty, a w przyszłości przyczyni się także do pozyskania nowych rynków zbytu.

Głównym założeniem obowiązującej preferencji jest możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania z zastrzeżeniem, że nie może to stanowić więcej niż 10% dochodu. Reasumując można stwierdzić, że za każdą złotówkę przeznaczoną na opracowanie prototypu dochód zmniejszy się o 1,30 zł.

Mając powyższe na uwadze podkreślamy, że w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki ponoszone na:

 • nabycie materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu;
 • badania, ekspertyzy;
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu;
 • homologację;
 • znak CE, znak bezpieczeństwa;
 • uzyskanie lub utrzymanie zezwolenia na obrót lub inne obowiązkowe dokumenty lub oznakowania związane z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowaniem oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • badania cyklu życia produktu;
 • system weryfikacji technologii środowiskowych.

Z kolei, za produkcję próbną nowego produktu przyjmuje się etap rozruchu technologicznego produkcji, w trakcie którego nie są wymagane dalsze prace projektowo – konstrukcyjne czy inżynieryjne, a którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo – rozwojowych. Zatem stwierdzić należy, że etap ten obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Tym samym do kosztów produkcji próbnej można zaliczyć wydatki związane z:

 • ceną nabycia lub kosztem wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • ulepszeniem, poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • kosztem nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 stycznia 2023 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.613.2022.2.DP czytamy, że „(…) koszty produkcji próbnej, tj. zakup 2 fabrycznie nowych pieców do produkcji (…), a także koszty nabycia innych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu takie jak: dodatkowy zbiornik zanurzania, system zarządzania produktem, koszt nabycia systemów wentylacji w dwóch halach produkcyjnych oraz zakup transformatora elektrycznego będą spełniały definicję kosztów produkcji próbnej nowego produktu, o których mowa w art. 18ea ust. 5 pkt 1 ustawy o CIT (…)”

Ponadto w tej samej interpretacji DKIS uznał również „wydatki związane z zakupem i dostosowaniem środków trwałych do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych, odsetek, prowizji oraz cła, w tym koszt usługi montażu systemów wentylacyjnych na 2 halach produkcyjnych oraz koszt montażu transformatora za koszty produkcji próbnej nowego produktu”.

Końcowo wskazujemy, że jako przykład dla zastosowania ulgi na prototyp Ministerstwo Finansów podaje m.in. konstrukcję elektrycznego samochodu czy hybrydowego pociągu.

Dowiedz się więcej o pozostałych ulgach

Ulga
IP BOX

Ulga
B + R

Ulga
na prototyp

Ulga
na robotyzację

Ulga
na ekspansję

Ulga
sponsoringowa

Zdaj się na ekspertów

Współpraca z kancelarią podatkową to inwestycja, która może przynieść wymierne korzyści finansowe, pozwalając na efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet Green Taxes. Warto więc już teraz rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii podatkowej, aby przygotować swoje przedsiębiorstwo na nadchodzące zmiany i maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki oferują nowe regulacje podatkowe.