ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Ulga na robotyzację jest jedną z wielu ulg oferowanych przez polskiego ustawodawcę wprowadzonych w związku z wejściem w życie zmian przepisów od 1 stycznia 2022 r., tj. Polski Ład. Niemniej, przysługuje podatnikom (przedsiębiorstwom działającym na polskim rynku, niezależnie od branży), do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację przez okres 5 lat, od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

W ramach powyższej ulgi podatnik PIT/ CIT prowadzący działalność gospodarczą może odliczyć kwotę będącą równowartością 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Przy czym, ustawodawca wprowadza w tym zakresie zastrzeżenie, że odliczenie nie może być wyższe od osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy.

Ponadto, do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane wydatki na:

1.  koszty nabycia fabrycznie nowych:

  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych,
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4. opłaty leasingowe ustalone w umowie leasingu finansowego, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Wskazujemy jednak, że zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 1 lipca 2022 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik nie może objąć ulgą wydatków na systemy informatyczne, które mają być integralnie związane z cyklem produkcyjnym tj. system MES (Manufacturing Execution System) oraz system APS (Advanced Planning and Scheduling System) służące zarządzaniu procesami produkcyjnymi oraz planowaniu procesów produkcyjnych.

Na potrzeby funkcjonowania ulgi ustawodawca wprowadził także definicję robota przemysłowego za którego uważa się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Końcowo podkreślamy, że przedsiębiorcy, którzy poniosą koszty związane z robotyzacją odliczają je w ciągu roku podatkowego na zasadach przewidzianych dla kosztów uzyskania przychodów, a ulga na robotyzację zostaje uwzględniona w momencie składania rocznego zeznania podatkowego. Przy czym do zeznania podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym informację zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Dowiedz się więcej o pozostałych ulgach

Ulga
IP BOX

Ulga
B + R

Ulga
na prototyp

Ulga
na robotyzację

Ulga
na ekspansję

Ulga
sponsoringowa

Zdaj się na ekspertów

Współpraca z kancelarią podatkową to inwestycja, która może przynieść wymierne korzyści finansowe, pozwalając na efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet Green Taxes. Warto więc już teraz rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii podatkowej, aby przygotować swoje przedsiębiorstwo na nadchodzące zmiany i maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki oferują nowe regulacje podatkowe.