ULGA DLA WSPIERAJĄCYCH SPORT, KULTURĘ ORAZ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ

Powyższa ulga skierowana jest do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których formą opodatkowania przedsiębiorstwa jest podatek liniowy bądź rozliczają swoje dochody według skali podatkowej.

Zastosowanie ulgi umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na cele wymienione przez ustawodawcę. W rezultacie ulga ta nie pomniejsza samego podatku, lecz pomniejsza kwotę, od której podatek jest obliczany.

W ramach działalności sportowej odliczeniu będą podlegać koszty poniesione na:

 1. kluby sportowe tj. zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 2. sfinansowanie stypendium sportowego;
 3. imprezę sportową, która nie jest masową imprezą sportową.
 • Chodzi tutaj o wszystkie imprezy organizowane na:
 1. stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, […] wynosi mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – mniej niż 300,
 2. terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi mniej niż 1000.

Ponadto, organy podatkowe potwierdzają, że w ramach ulgi sponsoringowej podatnik ma prawo zaliczyć 100% przekazywanych kwot na sponsoring klubu sportowego do kosztów uzyskania przychodu (przy założeniu, że będą one ekwiwalentne względem świadczeń sponsorowanego klubu) a następnie w ramach ulgi sponsoringowej w zeznaniu rocznym do odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na sponsoring klubu sportowego (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lipca 2022 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.207.2022.2.MAP).

 Z kolei, w ramach działalności kulturalnej odliczeniu podlegają koszty poniesione na finansowanie:

 1. instytucji kultury wpisanych do rejestru instytucji kultury;
 2. działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Wskazujemy także, że w przypadku wydatków związanych z działalnością wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu podlegają koszty poniesione na:

 1. stypendia tj. stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie czy stypendia naukowe;
 2. koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach;
 3. sfinansowanie studiów dualnych przez które należy rozumieć studia o profilu praktycznym prowadzone z udziałem pracodawcy;
 4. wynagrodzenia wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier.

Podkreślamy, że ulgę dla wspierających sport, kulturę oraz szkolnictwo wyższe i naukę należy odliczyć w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wymienione wydatki. Oznacza to, że odliczenia nie dokonuje się w trakcie roku, lecz dopiero na etapie składania rocznego zeznania podatkowego (PIT – 36 lub PIT – 36L).

Dowiedz się więcej o pozostałych ulgach

Ulga
IP BOX

Ulga
B + R

Ulga
na prototyp

Ulga
na robotyzację

Ulga
na ekspansję

Ulga
sponsoringowa

Zdaj się na ekspertów

Współpraca z kancelarią podatkową to inwestycja, która może przynieść wymierne korzyści finansowe, pozwalając na efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet Green Taxes. Warto więc już teraz rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii podatkowej, aby przygotować swoje przedsiębiorstwo na nadchodzące zmiany i maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki oferują nowe regulacje podatkowe.